woensdag 28 januari 2015

ADHD is zichtbaar in brein en DNA

Er zijn structurele verschillen op groepsniveau tussen de hersenen en het DNA van personen met ADHD en die van gezonde mensen. Dat staat in het proefschrift waarop Janita Bralten op 12 februari promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Bralten maakt voor haar proefschrift gebruik van MRI data van families die hebben meegedaan aan het internationale IMAGE en neuroIMAGE onderzoek. Dat verzamelt gegevens van families waarvan één van de kinderen ADHD heeft. Vragenlijsten en testen brachten de symptomen van ADHD in beeld en bloedonderzoek gaf inzicht in de DNA van de families.

Braltens onderzoek laat een patroon in de hersenen zien dat verschilt bij kinderen met ADHD en zonder ADHD. In mindere mate zijn deze verschillen ook te zien bij broertjes en zusjes van ADHD-patiënten. Het onderzoek van Bralten maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt bij kinderen met ADHD.

Bron:
www.nji.nl

woensdag 5 februari 2014

'Vitaminen effectief tegen ADHD-symptomen'

Vitaminen en mineralen kunnen de symptomen van ADHD tegengaan, zo blijkt uit onderzoek van psychologen uit Nieuw-Zeeland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een groep volwassenen met ADHD. Zij kregen twee maanden lang voedingssupplementen. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat symptomen als hyperactiviteit, impulsiviteit en een slechte concentratie verbeterden dankzij de supplementen.

Voordelen van ijzer, calcium en vitamine D
Volgens de onderzoekers zou dit vooral te danken zijn aan de vitamine D, ijzer en calcium die toegediend werden. Die supplementen zouden namelijk de werking van de hersenen verbeteren. Andere supplementen die toegediend werden zijn vitamine B12, magnesium, zink en koper. Een aantal proefpersonen kregen een placebo toegediend.

Na acht weken bleken de proefpersonen die supplementen hadden gekregen een aanzienlijke verbetering te ervaren in hun concentratie, impulsiviteit en hyperactiviteit. Supplementen sorteren minder effect dan medicijnen, maar bieden wel een goed alternatief voor mensen die geen medicijnen kunnen gebruiken of liever voor alternatieve methoden gaan.

Minder ongelukken
Het nemen van supplementen of medicijnen tegen ADHD helpt niet alleen de symptomen te bestrijden, maar blijkt ook nog andere voordelen te hebben. Zo toonde een Zweeds onderzoek aan dat bijna de helft van de auto-ongelukken waarbij mannen met ADHD betrokken zijn voorkomen kunnen worden als zij medicijnen of supplementen gebruiken. Mensen met ADHD hebben sowieso een grotere kans op een ongeluk, maar met de juiste behandeling is die kans aanzienlijk terug te dringen.

Bron: BBC
vrijdag 10 januari 2014

zondag 15 december 2013

ONDERZOEKERS ZIEN OVERDIAGNOSE ADHD

Het aantal gevallen van ADHD is in de afgelopen jaren substantieel toegenomen. Het aantal recepten voor medicatie tegen ADHD is voor kinderen verdubbeld en voor volwassenen verviervoudigd. Onderzoekers vrezen dat de diagnose ADHD te makkelijk wordt gesteld. Dat meldt Artsennet.
Verdubbeling
De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het novembernummer van het British Medical Journal. Zij zien in meerdere landen een toename van het aantal mensen dat de diagnose ADHD krijgt. In Nederland blijkt het aantal gevallen van ADHD in de periode tussen 1997 en 2007 te zijn verdubbeld. Volgens de onderzoekers ligt de oorzaak voor deze toename onder andere in de steeds breder wordende definitie van ADHD in opeenvolgende edities van de DSM, en de angst voor onderdiagnose. Ook stellen de onderzoekers dat de meerderheid van de criteria, waarmee ADHD wordt vastgesteld, subjectief is.
Overdiagnose
Overdiagnose kost niet alleen veel geld, maar kan volgens de onderzoekers ook leiden tot onnodige bijwerkingen bij kinderen die medicatie krijgen. Daarnaast kan een diagnose leiden tot stigmatisering: voor kinderen met het label ADHD liggen de onderwijsverwachtingen bij leraren en ouders lager. Dit heeft gevolgen voor het zelfbeeld van kinderen met de diagnose ADHD.
Stappenplan
De onderzoekers pleiten daarom voor een conservatieve diagnosestelling. Een stappenplan met minimale interventie en waarin het noemen van de term ADHD zo lang mogelijk wordt uitgesteld zou daarbij moeten helpen. Volgens de onderzoekers is het beter om te spreken van concentratieproblemen, rusteloosheid en gedragsmoeilijkheden. Hiermee kunnen onnodige diagnoses worden voorkomen zonder daarmee het risico op onderdiagnose te vergroten.
zaterdag 23 november 2013

Autisme, wat nu..?: NAAR HET HELE GEZIN KIJKEN BIJ KINDEREN MET ASS OF...

Autisme, wat nu..?: NAAR HET HELE GEZIN KIJKEN BIJ KINDEREN MET ASS OF...: NIJMEGEN - Eind oktober is Daphne Vinke-van Steijn gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar dissertatie The influence of pa...

ADHD: welk geneesmiddel?

Medicamenteuze behandeling van kinderen en jongeren.
De medicamenteuze behandeling wordt opgestart door een specialist, en dient een onderdeel te zijn van een omvattend zorgplan dat onder meer adviezen en interventies omvat in het domein van ontwikkeling, psychosociaal functioneren, leren en opvoeding.

Na opstarten en oppuntstelling door de tweedelijns-deskundige kan de medicamenteuze behandeling verder onder toezicht van de huisarts gebeuren, waarbij een jaarlijkse controle door een tweedelijns deskundige aanbevolen wordt.

Wanneer een geneesmiddel?
• Kleuters (3-6 jaar)
Onder de leeftijd van 6 jaar is medicatie niet aanbevolen.
• Kinderen en jongeren met matige ADHD
Medicatie is geen eerste keus. Medicatie kan overwogen worden bij aanwezigheid van matige hinder en onmogelijkheid van ouders om trainingsprogramma’s te volgen of het uitblijven van voldoende effect ervan.
• Kinderen en jongeren met ernstige ADHD
Medicatie wordt gecombineerd met trainingsprogramma’s voor ouders, verzorgers en kind/jongere.

Voorafgaand onderzoek omvat:
• een evaluatie van psychosociale ontwikkeling en functioneren ;
• evaluatie lichamelijke gezondheidsgeschiedenis en lichamelijk onderzoek met specifieke aandacht voor cardiovasculaire geschiedenis (ook familiaal) en functioneren, lengte, gewicht ;
• ECG moet niet systematisch gebeuren maar wordt aanbevolen indien er sprake is van (een familiale geschiedenis van) cardiaal lijden, plotse dood op jonge leeftijd (< 50 jaar) van familieleden, extreme kortademigheid bij inspanningen, syncopes ;
• Evaluatie van risico voor misbruik van de medicatie of op doorgeven/verkopen van de medicatie.

Welk geneesmiddel?
De keuze wordt bepaald door de aanwezigheid van comorbiditeit, nevenwerkingen, volgzaamheid (compliance) van betrokkene (middagdosis op school), risico op misbruik, voorkeuren van kind en ouders…

• Methylfenidaat
In de regel wordt gestart met methylfenidaat.
Er wordt aanbevolen om modified-release preparaten (Concerta of Rilatine MR) te gebruiken omwille van de innametrouw, stigmareductie (geen medicatie op school) en verminderde kans op misbruik. Modified release vormen zorgen voor een in de tijd gespreide vrijlating van het werkzame product. Het effect van Rilatine MR duurt tussen tussen 6 tot 8 uur, van Concerta tussen 10 tot 12 uur.
Het is belangrijk te starten met een lage dosis en die geleidelijk te verhogen in functie van de effecten en nevenwerkingen. Verhoging gebeurt tot er geen klinische verbetering is van de ADHD symptomen en de nevenwerkingen nog aanvaardbaar zijn.
De aanbevolen startdosis bij kinderen jonger dan 6 jaar is 2 x 2,5 mg/dag, bij kinderen boven zes jaar, jongeren en volwassenen 2-3 x 5 mg/dag.

• Atomoxetine
Atomoxetine is te overwegen als er ook sprake is van tics, Tourette syndroom, angststoornis, misbruik van middelen (en stimulantia).

• Dexamfetamine
Dexamfetamine (of atomoxetine) kan overwogen worden als er geen respons is op methylfenidaat of u intolerant bent na een testperiode van zes weken methylfenidaat.

• Antipsychotica
Er is geen plaats voor antipsychotica bij ADHD.

Medicamenteuze behandeling van volwassenen
Medicatie is eerste keuze, op te starten door gespecialiseerde tweede lijn, als onderdeel van zorg en behandelingsplan op basis van de noden en vragen (psychosociaal, gedragsmatig, werk) van betrokkene.

Methylfenidaat is eerste keuze bij volwassenen. Als methylfenidaat niet effectief is, kan atomoxetine of dexamfetamine overwogen worden.
Als medicatie niet voldoende effect heeft kan complementair cognitieve gedragstherapie overwogen worden.

Na opstarten en oppuntstelling door de tweedelijns deskundige kan de medicamenteuze behandeling verder onder toezicht van de huisarts gebeuren, met aanbeveling van jaarlijkse controle bij een tweedelijns deskundige.

Voorafgaand onderzoek omvat:
• een evaluatie van psychosociale ontwikkeling en functioneren ;
• evaluatie lichamelijke gezondheidsgeschiedenis en lichamelijk onderzoek met specifieke aandacht voor cardiovasculaire geschiedenis (ook familiaal) en functioneren, gewicht ;
• ECG moet niet systematisch gebeuren maar wordt aangeraden indien er sprake is van (een familiale geschiedenis van) cardiaal lijden, plotse dood op jonge leeftijd van familieleden, extreme kortademigheid bij inspanningen, syncopes ;
• Evaluatie van risico voor misbruik van de medicatie of op doorgeven/verkopen van de medicatie

Autisme, wat nu..?: Deur dicht voor Antwerps centrum voor ontwikkeling...

Autisme, wat nu..?: Deur dicht voor Antwerps centrum voor ontwikkeling...: De expertise voor een goede diagnose van autisme, ADHD of een andere ontwikkelingsstoornis bij kinderen, is al enigszins beperkt in Vlaander...

Zoeken in Bol.com