dinsdag 30 oktober 2012

Kinderen met ADHD of depressie pesten 3 keer zo vaak

Onderzoek over pesten heeft zich tot nu toe vooral toegespitst op de gevolgen van het kwetsende gedrag. Maar de oorzaken, dat is voorlopig nog een onderbelichte zaak. Een Amerikaanse studie werpt wel licht op de mogelijke oorzaken: wie een mentale stoornis heeft, zoals ADHD of een depressie heeft (gemiddeld) drie keer zoveel kans om een pestkop te zijn. Sommige stoornissen hebben een sterker effect dan andere: bij ODD stijgt het risico tot zes keer zoveel. Dat wil niet zeggen dat elke pester ook een mentale stoornis heeft.

Voor het onderzoek werd de data van 64.000 kinderen tussen 6 en 17 jaar gebruikt (data afgenomen in 2007). 15 procent van de kinderen werd geïdentificeerd als pestkoppen.

Maar waarom doen ze dat? "Een deel van de reden is de diagnose van een mentale stoornis", zegt auteur Frances Turcotte-Benedict van de universiteit van Brown.

Kinderen met oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (oppositional defiant disorder, of ODD) hebben het meest kans: zij zijn zes keer vaker een pestkop dan kinderen zonder stoornis. Deze stoornis wordt gekenmerkt door opstandig, ongehoorzaam, driftig, agressief en sociaal onaangepast gedrag, zowel tegenover kinderen als tegenover volwassenen.

ADHD'ers eindigen ook vaker als pestkop: zij blijken drie keer zo vaak te pesten als kinderen zonder stoornis.

Depressief pesten
Verrassend genoeg leidt ook een depressie tot vaker pestgedrag: ook drie keer zoveel. Voorheen werd depressief gedrag vooral gezien als gevolg van pestgedrag. Het is mogelijk dat depressieve kinderen bepaald gedrag negatiever en bedreigender ervaren dan ze werkelijk zijn, en daar op reageren.

Of er kan iets anders aan de grondslag liggen: een stresserende factor, zoals bvb een scheiding, waardoor kinderen depressief worden enerzijds en pestgedrag vertonen anderzijds. Het is onbekend in hoeveel gevallen het zowel oorzaak als gevolg is, of welk effect vaker eerst komt.

Jongens & meisjes
Er werd in de studie geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes met mentale stoornissen en pestgedrag; terwijl jongens over het algemeen vaker worden geassocieerd met pestgedrag.
Er was wel een verschil in de diagnose: bij blanke jongens werd vaker een mentale stoornis vastgesteld dan bij meisjes.

De studie werd voorgesteld op een congres van de vereniging van Amerikaanse pediaters. De onderzoekster, Turcotte-Benedict, benadrukte dat er extra onderzoek nodig is om de link tussen mentale stoornissen en pestgedrag te onderzoeken, zeker met het oog op preventie.

Bron: DeMorgen.be
zaterdag 20 oktober 2012

Lancering ADHD voor Kids


Op woensdag 17 oktober hebben Charly Luske en Ron Boszhard samen met de kinderen het psycho-educatieprogramma www.adhdvoorkids.nl gelanceerd tussen de giraffen in Burgers’ Zoo.

Drie op de honderd Nederlandse kinderen worstelen met ADHD. Het informeren van kinderen over hun aandoening is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Karakter heeft daarom een online psycho-educatieprogramma ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 6 tot 8 jaar.

Speurtocht door Burgers’ Zoo op zoek naar dieren met ADHD kenmerken
De giraffe is één van de dierlijke hoofdrolspelers in het online programma dat kinderen vanuit een positieve invalshoek leert wat ADHD nu eigenlijk is en hoe ze er goed mee om kunnen leren gaan. De kinderen kregen allemaal een giraf pet op en gingen samen met Charly Luske en Ron Boszard opzoek naar de ADHD kenmerken bij andere dieren in de dierentuin. 

Visueel prikkelende en stimulerende psycho-educatie voor jonge kinderen
In drie fasen komt het kind meer te weten over ADHD. Vijf vrolijke dieren leiden het kind in de eerste fase langs educatieve spelletjes en leggen uit wat ADHD precies is. In het tweede deel vertellen bekende en onbekende Nederlanders met ADHD hoe zij deze stoornis ervaren en benadrukken ook positieve aspecten van ADHD. Zo wordt het zelfbeeld van een kind positief beïnvloed. De laatste fase draait om herkenning en acceptatie van de eigen specifieke kenmerken. In drie weken leert het kind meer over ADHD en over zichzelf!

Voor wie?
Kinderen kunnen het programma zelfstandig doorlopen, onder begeleiding van ouders/verzorgers. Ook is het zeer geschikt als ondersteuning bij de behandeling van ADHD door psychologen, orthopedagogen en remedial teachers.

Over de auteurs
ADHD voor kids is ontwikkeld in samenwerking met Karakter. Karakter is het expertisecentrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie dat jaarlijks ruim 5.500 patiënten begeleidt en behandelt. Meer informatie over Karakter vindt u op www.karakter.com.

Meer informatie en bestellen?
Ga naar de website www.adhdvoorkids.nl en lees het verslag op www.burgerszoo.nl
ADHD voor kids is vanaf 18 oktober te bestellen via www.uitgeverijboom.nl

http://www.adhdvoorkids.nl/


Kinderen met ADHD: meer kans op verslaving

Kinderen met gedragsstoornissen als Conduct Disorder en ADHD lopen op latere leeftijd een groter risico op het ontwikkelen van een verslaving. Dat stelt psychiater Pieter-Jan Carpentier op grond van onderzoek waarop hij vandaag promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Carpentier pleit voor vroegtijdige signalering en behandeling van deze risicojongeren. De psychiater deed uitgebreid onderzoek onder 193 heroïne-verslaafde patiënten, die al jarenlang met methadon waren behandeld. Bij bijna driekwart van deze patiënten werden diverse psychiatrische stoornissen vastgesteld. Bij de meerderheid van de deelnemers waren psychiatrische problemen al in de jeugd aantoonbaar.

Carpentier: "De verslaafden in mijn onderzoeksgroep zijn als kind nooit behandeld voor hun gedragsstoornissen. Effectieve behandelmethoden zijn er nu wel. Vroegtijdig opsporing en behandeling kan niet alle problemen voorkomen, maar de ernst er van wel verminderen."


Bron: De Gelderlander


Kids met ADHD ook later meer problemen

Kinderen met ADHD-symptomen hebben als volwassene vaker problemen als verslaving, relatieproblemen en asociaal gedrag dan kinderen zonder deze symptomen. Dit is de uitkomst van het langst lopende onderzoek naar ADHD tot nu toe, dat is gepubliceerd in het vaktijdschrift Archives of General Psychiatry. Geen prettig vooruitzicht, voor ouders die een kind met ADHD hebben.

Onderzoekers van NYU Langone Medical Center in New York volgden 135 mannen die door hun hyperactieve gedrag op school in 1970 naar het ziekenhuis waren doorverwezen. Deze kinderen zouden volgens onderzoeksleidster Rachel Klein met de huidige kennis de diagnose ADHD hebben gekregen. Toen de jongens 18 werden, stelden de onderzoekers een controlegroep samen uit 136 andere 18-jarige jongens die rond dezelfde tijd het ziekenhuis hadden bezocht maar geen ADHD-symptomen vertoonden.

Toen de mannen 41 waren werden ze geïnterviewd. De mannen die als kinderen ADHD-symptomen hadden, waren gemiddeld 2,5 jaar eerder van school gegaan dan de controlegroep. Maar vier procent van de groep was gaan doorleren na de middelbare school, tegen 29 procent van de controlegroep.

In beide groepen liep het salaris op tot $1.5 miljoen per jaar. In de controlegroep was het gemiddelde salaris echter ongeveer $175.000, waar de kinderen met ADHD ongeveer $93.000 per jaar verdienden.

De personen in de ADHD-groep waren vaker gescheiden of verslaafd, en hadden vaker een antisociale gedragsstoornis. Ongeveer één derde had wel eens in de gevangenis gezeten. In de andere groep was dat aantal drie keer zo laag. Meer dan één op de vijf van de hyperactieve jongens kreeg later de diagnose ADHD, tegenover één op twintig in de controlegroep.

Bron: nu.nl


Autisme, wat nu..?: Persoonlijkheidsstoornissen komen ook bij jongeren...

Autisme, wat nu..?: Persoonlijkheidsstoornissen komen ook bij jongeren...: Persoonlijkheidsstoornissen blijken bij jongeren net zo vaak voor te komen als bij volwassenen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Dineke Feenstra...

maandag 8 oktober 2012

Criteria ADHD en autisme voor meisjes aanpassen

Psychiaters en psychologen herkennen autisme en ADHD bij meisjes veel minder snel dan bij jongens. Dat komt omdat de criteria voor meisjes niet kloppen. Psychiater Patricia van Wijngaarden en hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie Rutger-Jan van der Gaag van het UMC St Radboud willen aangepaste criteria voor meisjes. Van der Gaag doet zijn pleidooi voorafgaand aan het symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek op 11 oktober.

Van der Gaag is begeleider van een langlopend onderzoek naar lichte stoornissen bij meisjes. "Waar jongens met ADHD vaker impulsief en lastig zijn, is een meisje dat lekker druk is en veel kletst toch juist gezellig in huis? Bij een jongen die zich terugtrekt, denken we meteen aan autisme. Dat doen we niet bij meisjes die verlegen of angstig zijn. Die vinden we dromerig. Het verschil is dat meisjes niemand tot last zijn. Daardoor slaat niemand alarm of wordt er deskundige hulp ingeschakeld.”

Voorgeschiedenis
Meisjes met problemen doorlopen vaak onopgemerkt hun school. ADHD-meisjes zijn vaak impulsief, neigen soms tot hyperseksueel gedrag. Meisjes met autisme lopen risico slachtoffer te worden van misbruik. "Veel van deze meisjes komen later in de hulpverlening terecht met etiketten als borderline, verslaving, angststoornissen", zegt Van der Gaag. "Diagnoses in de verslavingszorg wijzen op een voorgeschiedenis van niet onderkende problemen in de kindertijd."

Criteria
Op latere leeftijd leidt het niet behandelen van ADHD en autisme tot een grotere kans op seksueel misbruik, onder meer door loverboys, middelengebruik en verslaving. Van der Gaag erkent dat de diagnose lastig is. "Een probleem is dat de officiële criteria voor ADHD en autisme kloppen voor jongens, maar niet voor meisjes." Het onderzoek van Van Wijngaarden laat volgens Van der Gaag zien dat de criteria voor meisjes moeten worden bijgesteld, want dat er egens iets mis gaat blijkt uit de cijfers. Van alle kinderen met de diagnose ADHD zijn op dit moment vier op de vijf jongen. Op volwassen leeftijd is de verhouding jongens-meisjes één om één.

Bron: MedNet
Zoeken in Bol.com