vrijdag 18 oktober 2013

Neurologisch bewijs voor subtypen ADHD

NWO-onderzoeker Ali Mazaheri en zijn collega’s hebben neurologisch bewijs gevonden voor het bestaan van twee subtypen van ADHD: het overwegend onoplettende type en het gecombineerde type, gekenmerkt door een combinatie van hyperactiviteit en onoplettendheid.

Mazaheri publiceert hierover in het tijdschrift Biological Psychiatry. Onder wetenschappers bestaat veel debat over de aard en het diagnosticeren van deze verschillende typen ADHD.

De proefpersonen in het onderzoek van Mazaheri en zijn collega's moesten een snelle reactietijdtaak doen. Daarbij krijgen proefpersonen eerst informatie over met welke hand ze een opdracht moeten uitvoeren, alvorens ze snel en met de juiste hand moeten reageren. De proefpersonen met ADHD presteerden naar verwachting minder goed op de tests, maar bij meting van de hersenactiviteit bleek dat dit het gevolg was van haperingen op verschillende plaatsen in het brein.
Visuele of motorische haperingen

Bij jongeren met het onoplettende type ADHD bleek de verwerking te haperen in de visuele cortex, terwijl bij jongeren met het gecombineerde type ADHD uit de metingen bleek dat het probleem lag bij de motorische planning. Deze resultaten wijzen erop dat de problemen die ten grondslag liggen aan de verschillende typen ADHD duidelijk verschillen. Bovendien maakt deze test de verschillen goed en gemakkelijk meetbaar.

Mazaheri en zijn collega's namen bij 57 proefpersonen een test af waarbij getest wordt hoe goed een waarschuwend signaal verwerkt wordt bij het uitvoeren van een taak. De groep bestond uit normaal ontwikkelende jongeren (tussen 12 en 17 jaar), jongeren met het onoplettende type ADHD en jongeren met het gecombineerde type ADHD. Alle deelnemers werden van te voren getest op de kenmerken van ADHD en mochten 24 uur voorafgaand aan de proeven geen medicijnen gebruiken. Tijdens de proeven werd met een EEG de hersenactiviteit op verschillende plaatsen in het brein gemeten.

Het onderzoek van Mazaheri wordt gefinancierd door NWO. Mazaheri is werkzaam aan het AMC Amsterdam. Hij ontving in 2010 een Veni-financiering van NWO. Veni is bedoeld voor recent gepromoveerde wetenschappers en geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière.

Bron: zorgkrant.nl
Zoeken in Bol.com