vrijdag 30 november 2012

Aan de slag met ADHD

een praktisch werkboek voor volwassenen om executieve functies te versterken

Om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren, is het van belang om te kunnen plannen, organiseren en je tijd in te delen. Helaas hebben juist mensen met ADHD hier grote moeite mee: hun brein schiet vaak alle kanten op.

In AAN DE SLAG MET ADHD biedt Ari Tuckman effectieve en direct toepasbare oefeningen gebaseerd op de meest recente inzichten over het brein en ADHD. Op die manier kunnen executieve functies zoals aandacht, werkgeheugen, timemanagement en impulscontrole worden versterkt, impulsen beheerst en doelen bereikt.

"Tuckman biedt een exceptionele vertaling van wetenschappelijke inzichten naar een zeer praktisch werkboek voor volwassenen met ADHD" - Russell Barkley

- Praktisch werkboek met nadruk op doen: beknopte informatie wordt afgewisseld met veel oefeningen
- Speciaal voor volwassenen met ADHD, maar ook voor iedereen die zijn executieve functies wil versterken
- ARI TUCKMAN is psycholoog en gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van ADHD. Hij is auteur van diverse succesvolle boeken voor volwassenen met ADHD.maandag 26 november 2012

SUZAN!¡ Hét ADHD Lifestyle Magazine van Nederland

Kennis, humor en emotie

Het doel van het ADHD Lifestyle Magazine is om mensen te informeren over het onderwerp ADHD op een manier die aanspreekt, maar ook op een manier die het onderwerp recht aandoet. De drie pijlers van het magazine zijn kennis, humor en emotie. Het magazine wordt daarom integer en veelzijdig, maar tegelijkertijd ook anders en een tikkeltje eigenwijs.

Er is geen budget, dus veel werk gebeurt vrijwillig. De meeste mensen die aan het magazine meewerken doen dit uit betrokkenheid bij het onderwerp en bij de doelgroep. Zij zien de noodzaak in van een positieve beeldvorming omtrent ADHD. 

Het is de bedoeling dat het magazine medio juni 2013 in de winkels ligt, maar ook in de vele wachtkamers, op scholen, bij werkgevers, bij opa en oma en bij politici. Kortom: overal!

Meer weten? Vul het contactformulier in of mail: info@adhdlifestylemagazine.nl

Alle honden hebben ADHD

Dit boeiende en informatieve boek benadert ADHD op een heel verfrissende manier. Op humoristische en liefdevolle wijze wordt de lezer begrip gevraagd voor kinderen die door hun ADHD 'anders' zijn. Voor degenen die iemand met ADHD kennen, zullen veel van de foto's uit de hondenwereld zeer herkenbaar zijn.Kind met ADHD heeft vaak taalprobleem

Kinderen met ADHD zijn niet alleen heel druk, ze hebben in vergelijking met normale kinderen ook vaak een taalprobleem. Die problemen liggen met name op het gebied van de dagelijkse communicatie.

Esther Parigger concludeert dat kinderen met ADHD op dit gebied net zo slecht scoren als kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis. Verder lijkt er een grote overlap tussen onoplettendheid/hyperactiviteit-impulsiviteit die ADHD-kinderen zo kenmerkt, en spraak- en leesproblemen.

Dat kinderen met ADHD moeite hebben op school wordt meestal geweten aan gedragsproblemen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat taalproblemen hierin ook een grote rol kunnen spelen. ADHD-kinderen zijn niet alleen `alle dagen heel druk'. Ze hebben in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen ook behoorlijke taalproblemen, met name in de dagelijkse omgang. Daarnaast weten we al dat kinderen met ADHD vaak moeite hebben op school, ze blijven bijvoorbeeld regelmatig zitten. Dit impliceert dat, niet alleen thuis of in de klas, maar ook in het onderzoek en in de behandeling van ADHD-kinderen, taal meer aandacht moet krijgen dan nu vaak het geval is.

Aan de andere kant wordt bij kinderen met een taalstoornis (ESM) de nadruk vaak gelegd op fonologische en grammaticale problemen. Pragmatische problemen zouden ook wel voorkomen, maar in mindere mate. Dit onderzoek toont aan dat interactievaardigheden van kinderen met een taalstoornis even slecht kunnen zijn als die van ADHD-kinderen, en bovendien significant slechter dan die van normale kinderen. Ook hier zou in de praktijk meer aandacht voor kunnen komen.

Mw. E.M. Parigger: Language and executive functioning in children with ADHD. 
Promotor is mw. prof. dr. A.E. Baker.

30 nov 2012 13:00

Aula - Lutherse kerk
Singel 411 | 1012 XM Amsterdam

Toegang vrij

Bron: nieuwsbank.nl
zaterdag 24 november 2012

ADHD, geen monster van Loch Ness

Op 31-jarige leeftijd werd bij Ilja Van Peel de diagnose van ADHD gesteld, een diagnose die zijn wereld helemaal ten goede veranderde.

Een lui kind met gebrek aan inzet werd er tijdens zijn jeugd vaak over hem geoordeeld..Maar ondanks de blijvende concentratieproblemen zette hij door, behaalde een diploma van bachelor in de psychologie en vond werk in de socioculturele sector.

Tot hij vader werd en hij merkte dat ook het vaderschap, het belangrijkste in zijn leven, een grote uitdaging in concentratie voor hem vormde. 'Wanneer ik kort hierna deelnam aan een praatgroep 'aandacht', werd plots alles voor mij duidelijk', begint hij zijn verhaal. 'Alle puzzelstukjes die ik in mijn leven had bijeengeraapt vielen op hun plaats. Ik begreep nu wat ik wel en niet goed kon en kon veel beter op moeilijke situaties anticiperen.'

Nadat op zijn 31ste verjaardag ook officieel de diagnose ADHD werd gesteld, ontstond bij hem de drang zoveel mogelijk informatie over ADHD bij volwassenen op te zoeken. Zijn verbazing was groot wanneer de gevonden informatie heel tegenstrijdig bleek te zijn. 'Ofwel werd er gesteld dat ADHD bij volwassenen niet bestond, ofwel werd medicatie als enige oplossing vooropgesteld.', aldus Van Peel.

Vanuit zijn persoonlijke ervaring met ADHD besliste hij zelf dan maar voor accurate informatieverstrekking te zorgen. In april 2010 richtte hij 'Loch Ness ADHD' op, waarna hij over heel Vlaanderen lezingen over ADHD begon te geven. 'Met de naam 'Loch Ness' wil ik aangeven dat ADHD geen uitgevonden monster is, maar wel degelijk bestaat', verduidelijkt hij. 'Maatschappelijke aanvaarding kan het probleem-karakter ervan sterk verminderen. ADHD is een aandoening, de persoon erachter niet. En in mijn lezingen geef ik die hoop aan ouders en volwassenen met ADHD.'

Studiedag 'Aan de slag met ADHD', 28 november, jeugdherberg Blauwput te Leuven, www.lochness.be

Belgische kinderen slikken meer medicijnen dan ooit

De Belgische kinderen nemen meer medicatie dan ooit. Het gebruik bij min-18-jarigen is in vijf jaar tijd met 15 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv, schrijft Het Laatste Nieuws. De stijging doet zich voor bij zowat alle medicijnen voor kinderen. Van liefst 12 van de 15 meest voorgeschreven middelen bij min-18-jarigen is het gebruik gestegen tussen 2007 en 2011.

De grootste stijging doet zich voor bij de refluxremmers, waarvan het gebruik met meer dan de helft toenam. Jaarlijks worden meer dan 3 miljoen van die maagzuurremmers voorgeschreven. Ook middelen tegen psychoses, zoals schizofrenie (+37 pct) en ADHD-medicatie (+35 pct) worden jaar na jaar vaker gebruikt, net als medicijnen tegen diabetes (+24 pct) en astma (+21 pct).

Overmedicatie
Kinderartsen en -psychiaters schrikken enorm van de "hallucinante" cijfers. Er is volgens hen één grote oorzaak: overmedicatie. "We schrijven kinderen véél te makkelijk en veel te veel medicatie voor", zegt professor kindergeneeskunde Yvan Vandenplas (VUB). "Een alarmerende evolutie die dringend een halt toegeroepen moet worden. De bijwerkingen van deze middelen zijn veel te gevaarlijk om er zo licht mee om te springen."

"Geen consumptieproduct"
Ook psychoanalyticus Stijn Vanheule (UGent) is verontrust door de sterke stijging. "Mensen zien geneeskunde te vaak als een consumptieproduct", meent hij. "Net zoals bij een kapotte computer die ze vervangen, moet ook een ziekte liefst in 1-2-3 opgelost zijn. Dus zoeken ze hun heil in geneesmiddelen die voor deze quick fix zorgen. Zeer onrustwekkend."

Bron: Het Laatste Nieuws

woensdag 21 november 2012

Autisme, wat nu..?: "Kleine Piet"

Autisme, wat nu..?: "Kleine Piet":

Een voorleesboek over een kleine zwarte Piet met autisme en ADHD. Jody Hens, zelf gediagnosticeerd met ADHD en autisme, schreef dit inspirerende boekje om aandacht te vragen voor het onderwerp en geld in te zamelen voor belangenverenigingen voor autisme en ADHD. De aftrap van de actie vindt plaats op zondag 13 november in Eindhoven, voorafgaand aan een sinterklaasviering speciaal voor kinderen met autisme of ADHD.

'via Blog this'

Recidive bij criminelen daalt door behandeling ADHD

Het behandelen van gedragsstoornissen bij veroordeelde criminelen zou een grote impact hebben op het recidivecijfer hebben. Crimineel gedrag bij mensen met ADHD daalt met ongeveer een derde als ze daarvoor medicatie krijgen, blijkt uit onderzoek. Vertaald naar een gemiddelde gevangenispopulatie, kan een dergelijke behandeling dan ook een dramatisch effect hebben, geloven deskundigen.

Van ongeveer 4% van de kinderen in het Verenigd Koninkrijk en ongeveer de helft zoveel volwassenen wordt aangenomen dat zij ADHD hebben.

Een onevenredig groot aantal mensen met ADHD wordt echter veroordeeld voor (vaak kleinere) vergrijpen. Vaak in verband met geweld en drugsmisbruik. Studies suggereren dat tussen de 10% tot 40% van de totale gevangenispopulatie de aandoening heeft. Slechts weinigen blijken daarvoor echter te zijn gediagnosticeerd of behandeld.

De behandeling van ADHD met medicijnen als Ritalin of Concerta is omstreden vanwege de veronderstelde bijwerkingen, die kunnen variëren van stoornissen aan het zenuwstelsel tot verhoogde bloeddruk en hartslag.

De onderzoekers stellen echter dat dergelijke geneesmiddelen een reële en meetbare invloed op onze criminaliteitscijfers kunnen hebben (hoewel het gebruik ervan natuurlijk van persoon tot persoon zorgvuldig moet worden afgewogen).

Het onderzoek werd uitgevoerd in Zweden, waar gegevens over medische behandelingen en strafrechtelijke veroordelingen eenvoudig te verkrijgen zijn via nationale registers. Wetenschappers bestudeerden vervolgens de gegevens van meer dan 25.000 mensen met ADHD, voor het grootste deel tieners en jongvolwassenen.

De bevindingen waren dat over een periode van vier jaar, 37% van de mannen en 15% van de vrouwen met ADHD was veroordeeld voor misdrijven. Dit in vergelijking met resp. 9% en 2% veroordeelden binnen de totale bevolking. Verder bleek dat medicamenteuze behandeling van ADHD in verband kon worden gebracht met een daling van het criminaliteitscijfer bij mannen met 32%  en bij vrouwen zelfs met 41%, hetgeen neerkomt op een totale daling van het criminaliteitscijfer van ongeveer 30% !

De bevindingen zijn gepubliceerd in het Amerikaanse New England Journal of Medicine.

zondag 18 november 2012

CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord

Gemengde gevoelens over regeerakkoord 

Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg.

Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking.

We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt. Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte."

Lees verder via:
CG-Raad actueel | nieuwsberichten | gemengde gevoelens over regeerakkoord:

'via Blog this'

donderdag 15 november 2012

ADHD?!

Herkenbare columns over leven en werken met… 

Door:
Suzan Otten-Pablos


Is ADHD een modegril? Een verzonnen ziekte? Een hype?

Nee, maar er zijn tegenwoordig wel meer mensen die een diagnose laten stellen en zich laten behandelen. Ook met medicatie. Gelukkig wel. Dit komt omdat er steeds hogere eisen aan mensen worden gesteld.

Suzan weet als moeder van twee kinderen met ADHD als geen ander dat vooroordelen en onbegrip meer regel zijn dan uitzondering. Niet alleen binnen haar gezin, maar ook, als maatschappelijk werker en coach, in haar eigen praktijk.

Over haar leven en werken met ADHD schrijft Suzan wekelijks een column voor de Stichting ADHD Netwerk. In deze columns weet ze steeds de vinger, in begrijpelijke taal, op de zere plek te leggen. Herkenbaar, ontroerend, scherp, raak en met de nodige humor.

De missie van Suzan is dat mensen keuzes maken op basis van juiste informatie en niet van behandeling af zullen zien vanwege de vele broodje aap verhalen die over ADHD zijn verzonnen. Want dit veroorzaakt echt heel veel, onnodig, leed.

Het voorwoord van dit boek is door niemand minder geschreven dan Sandra Kooij
en Rob Rodrigues Pereira.dinsdag 6 november 2012

Vis eten tijdens zwangerschap verlaagt kans op ADHD

ADHD lijkt een steeds groter probleem te worden onder de jeugd. De populaire aanname dat het komt door te veel suiker wordt door het Trimbos instituut verworpen. Wel lopen volgens hen kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk had, rookte of dronk wel een hoger risico, net als kinderen die te vroeg zijn geboren met een te laag geboortegewicht.

Onderzoek afkomstig van de Amerikaanse Boston University toont nu aan dat de visconsumptie van zwangere vrouwen er iets me te maken kan hebben. In vis zitten veel goede voedingsstoffen die de ontwikkeling van het kindje ten goede komen. Echter, via de omgeving komt er ook kwik terecht in de vis die wij eten. Sommige soorten bevatten meer kwik dan andere soorten, afhankelijk van het eetgedrag en de maximale leeftijd van de vis. Kwik is in grote hoeveelheden giftig voor mensen. In Nederland zit er echter in geen enkel product dat wij eten te veel kwik. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Verband vis, kwik en ADHD
De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat vrouwen die tijdens de zwangerschap veel vis eten minder kans hebben op een kind met ADHD. Maar sommige onderzochte vrouwen die veel vis aten hadden een te hoog kwikgehalte in hun bloed, wat het risico op ADHD-gedrag bij de kinderen juist bleek te verhogen. Het eten van vis met kwik was volgens de onderzoekers de grootste reden van een te hoog kwikgehalte in het bloed van de onderzochte vrouwen.

De vrouwen met een hoge hoeveelheid kwik in het bloed liepen in het onderzoek 40 tot 70 procent meer kans op een kindje met ADHD-symptomen. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap meer dan twee porties vis per week aten, liepen 60 procent minder kans op het hebben van ADHD. Deze cijfers laten zien dat het moeilijk is om de juiste balans te vinden tussen het eten van vis en het laag houden van de hoeveelheid kwik in het bloed. Wel kan het zo zijn dat de vrouwen die veel kwik in hun bloed hadden vooral vis aten waar veel kwik in zit, zoals zwaardvis, koningsmakreel en verse tonijn, terwijl andere vrouwen vis aten met een laag kwikgehalte, zoals zalm, bot en schelvis.

Onderzoek vis tijdens zwangerschap
De onderzoekers namen van 421 moeders vlak nadat ze bevallen waren een haarmonster, en analyseerden de haren in het laboratorium op het kwikgehalte. Ook vroegen de onderzoekers de vrouwen naar hun visconsumptie tijdens de zwangerschap. Acht jaar later werden de kinderen onderzocht op ADHD-symptomen.

Bij een hoog kwikgehalte in het geanalyseerde haarmonster was er een verhoogde kans op ADHD-gedrag bij het kind. Het kwikgehalte waarbij dit werd aangetoond was iets lager dan het huidige limiet dat veilig wordt bevonden voor zwangere vrouwen. De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Vis-advies in Nederland
Ook in Nederland is men op de hoogte van de schadelijke gevolgen van kwik. Het Voedingscentrum heeft een voorlichtingspagina waarop uitleg wordt gegeven. Zo meldt de voedingsautoriteit: “Een teveel aan kwik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Kwik kan bij volwassenen en (ongeboren) baby’s schade veroorzaken aan het erfelijk materiaal en allergische reacties veroorzaken.”

Door het Voedingscentrum wordt geadviseerd om 2 keer per week vis te eten. Het gaat hierbij om een portie van 100 tot 150 gram. Hoewel er volgens de instelling één keer per week vettere soorten vis moet worden gegeten, wordt aangeraden om niet te vaak zwaardvis, haai, koningsmakreel en tonijn klaar te maken. De waarschuwing geldt nadrukkelijk voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden, kinderen en vrouwen die borstvoeding geven.

Bronnen: BabyVandaag / Eurekalert
maandag 5 november 2012

Skizzle Nederland


We weten het allemaal:  
Pesten maakt levens stuk..!!

Kinderen die bijzonder of speciaal zijn, of afwijkend gedrag vertonen, lopen een verhoogde kans om gepest te worden. Met name kinderen die (extra) kwetsbaar zijn (autisme, adhd) kunnen ernstig beschadigd raken en daar de rest van hun leven last van houden.

Skizzle Nederland helpt jongeren die gepest worden of werden. De organisatie is opgericht door de nu achttien jarige Jeffrey Arenz.


Blogger: Autisme, wat nu..? - Skizzle Nederland:

'via Blog this'

zondag 4 november 2012

Digitale oefeningen - Website tip..!

Digitale oefeningen - Home

Op mijn website kan je meer informatie vinden omtrent digitale oefeningen voor kinderen met beperkingen. Ikzelf heb een zoon met ASS, ADHD en DCD. Gelet op de complexiteit van zijn problemen is het soms een zoektocht om de juiste manier te vinden om hem dingen aan te leren.

Nieuw verschenen boeken over AD(H)D


zaterdag 3 november 2012

Mindfulness bij volwassenen met ADHD

Een achtstappenprogramma om emoties te beheersen, aandacht te verbeteren en doelen te bereiken

Onafgemaakte klusjes, vergeten afspraken, zoekgeraakte spullen ...
Elke dag worstelen mensen met ADHD met de gevolgen van hun aandachtsproblemen. Door hun impulsieve ADHD-brein zijn ze het ene moment snel afgeleid, terwijl ze op andere momenten juist weer zó in een taak op kunnen gaan dat ze zich er niet los van kunnen maken. De moeite met het sturen van aandacht kan voor behoorlijk wat stress en frustratie zorgen.

Mindfulness is een effectieve methode om je brein te trainen en meer grip op je aandacht te krijgen. "Mindfulness bij volwassenen met ADHD" biedt een achtstappenprogramma waarmee je naar je aandacht leert 'kijken': waar is je aandacht nu, ben je afgeleid of juist overgeconcentreerd? Met behulp van oefeningen als de zitmeditatie en bodyscan word je je bewust van je gedachten, emoties en lichaam. Op die manier kun je je aandacht steeds weer terugbrengen naar wat jij belangrijk vindt. Een aantal oefeningen uit het achtstappenprogramma vind je ook als audio-oefeningen op www.hogrefe.nl/mindfulnessbijADHD.

"Dit is een geweldig boek, een belangrijk boek, een boek dat grenzen overschrijdt. Iedereen die geïnteresseerd is in de behandeling van ADHD bij volwassenen moet dit boek lezen! Gebaseerd op gedegen onderzoek, toegankelijk in stijl, overtuigend in opzet, en vooral volledig nieuw in aanpak, biedt dit boek precies wat het belooft: een mindfulness recept voor ADHD. Ik raad dit boek zeer aan!" - Edward Hallowell

"Mindfulness bij volwassenen met ADHD" is geschreven voor iedereen die moeite heeft met aandachtregulatie. De korte, overzichtelijke oefeningen en handige lijstjes met tips en reminders maken dit boek zeer geschikt voor het ADHD-brein. Daarnaast is het een handige gids voor professionals die mensen met ADHD begeleiden in het omgaan met hun aandachtsproblemen.

Lydia Zylowska is psychiater en gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met ADHD. Ze is medeoprichter van het UCLA Mindful Awareness Research Center en doet onderzoek naar mindfulness en ADHD. Ze is een veelgevraagd spreker over dit onderwerp.Train werkgeheugen kinderen bij adhd

Naar schatting 50.000 tot 60.000 kinderen in Nederland hebben de diagnose aandachtstekortstoornis ADHD. De discussie over de juiste behandeling spitst zich voor al toe op wel of geen medicatie. Een zeer intensieve training van het werkgeheugen kan bij kinderen met adhd een effectieve methode zijn om hun aandacht en concentratie te verbeteren, zo lezen we in spitsnieuws.

Kinderen met ADHD zijn volgens klinisch psycholoog Wytze van der Zwaag voortdurend op zoek naar prikkels om ’geconcentreerd te blijven’. „Anders gaan ze bewegen, en druk doen. Bij internet en tv wordt het probleem van concentratie juist groter omdat hun werkgeheugen te weinig wordt belast en slechter wordt, terwijl het bijvoorbeeld voor taal en rekenen essentieel is.”

De Zweedse professor Klingberg ontwikkelde de methode Cogmed waarbij het ’falend’ aandachtssysteem juist zeer intensief getraind wordt met computerspelletjes vijf weken lang, vijf dagen per week, elke dag veertig minuten, op de toppen van hun kunnen. Door zware training treden er volgens Van der Zwaag veranderingen op in gedrag en leerprestaties.

Orthopedagoog Paul Leseman van de universiteit van Utrecht is terughoudender over de resultaten van deze methode. Het zijn vooral ouders die het betere gedrag na de training van het werkgeheugen rapporteren maar op school blijken die resultaten minder meetbaar. Leseman is een voorstander van het trainen van aandacht en het werkgeheugen in levensechte situaties, dus in de klas, in een real life context, waarbij je bijvoorbeeld begeleiding van de aandacht bij leertaken kan bieden wat langdurige effecten lijkt te bieden.

Klinisch psycholoog Sebastiaan Dovis, die bij de universiteit van Amsterdam(UvA) promoveert op ADHD is nog niet overtuigd van de de methode. Volgens hem staat het trainen van het werkgeheugen en onderzoek naar het effect ervan nog in de kinderschoenen. Er zijn eerste onderzoeken die goede resultaten boeken maar er zijn ook zeer recente studies die geen verbetering aangeven in vergelijking met een placebotraining.

Bron: ggznieuws


Zoeken in Bol.com