zaterdag 3 november 2012

Train werkgeheugen kinderen bij adhd

Naar schatting 50.000 tot 60.000 kinderen in Nederland hebben de diagnose aandachtstekortstoornis ADHD. De discussie over de juiste behandeling spitst zich voor al toe op wel of geen medicatie. Een zeer intensieve training van het werkgeheugen kan bij kinderen met adhd een effectieve methode zijn om hun aandacht en concentratie te verbeteren, zo lezen we in spitsnieuws.

Kinderen met ADHD zijn volgens klinisch psycholoog Wytze van der Zwaag voortdurend op zoek naar prikkels om ’geconcentreerd te blijven’. „Anders gaan ze bewegen, en druk doen. Bij internet en tv wordt het probleem van concentratie juist groter omdat hun werkgeheugen te weinig wordt belast en slechter wordt, terwijl het bijvoorbeeld voor taal en rekenen essentieel is.”

De Zweedse professor Klingberg ontwikkelde de methode Cogmed waarbij het ’falend’ aandachtssysteem juist zeer intensief getraind wordt met computerspelletjes vijf weken lang, vijf dagen per week, elke dag veertig minuten, op de toppen van hun kunnen. Door zware training treden er volgens Van der Zwaag veranderingen op in gedrag en leerprestaties.

Orthopedagoog Paul Leseman van de universiteit van Utrecht is terughoudender over de resultaten van deze methode. Het zijn vooral ouders die het betere gedrag na de training van het werkgeheugen rapporteren maar op school blijken die resultaten minder meetbaar. Leseman is een voorstander van het trainen van aandacht en het werkgeheugen in levensechte situaties, dus in de klas, in een real life context, waarbij je bijvoorbeeld begeleiding van de aandacht bij leertaken kan bieden wat langdurige effecten lijkt te bieden.

Klinisch psycholoog Sebastiaan Dovis, die bij de universiteit van Amsterdam(UvA) promoveert op ADHD is nog niet overtuigd van de de methode. Volgens hem staat het trainen van het werkgeheugen en onderzoek naar het effect ervan nog in de kinderschoenen. Er zijn eerste onderzoeken die goede resultaten boeken maar er zijn ook zeer recente studies die geen verbetering aangeven in vergelijking met een placebotraining.

Bron: ggznieuws


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com