donderdag 10 november 2011

Over medicatie voor volwassenen met ADHD

Beschrijving
Over medicatie voor volwassenen met ADHD is geschreven voor degenen die medicatie (willen gaan) gebruiken. Het doel van het boek is snel een overzicht te bieden van de medicamenteuze mogelijkheden, van effect, bijwerkingen, doseringen, en van de plaats die de medicijnen onderling innemen. Ook voor partners, vrienden, familieleden, behandelaars en andere belangstellenden kan het boek nuttig zijn.

Over medicatie voor juist volwassenen met ADHD is nog erg weinig geschreven. Dit kan samenhangen met het feit dat nog geen enkel ADHD-medicijn is geregistreerd voor deze leeftijdsgroep. Er zijn wel verschillende medicijnen geregistreerd voor kinderen met ADHD. Een recept voor een volwassene wordt off label voorgeschreven. Het is dan de taak van de voorschrijvend arts de patiƫnt extra goed te informeren. Dit boek hoopt aan die informatie bij te dragen.

Over medicatie is geschreven op basis van de laatste informatie uit wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen met de medicatie in de praktijk van de behandeling van ADHD bij volwassenen, zoals die wordt toegepast bij PsyQ, psycho-medische programma's.
Het boek is een uitgave van Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ, Den Haag.

dr. J.J. Sandra Kooij is psychiater en manager zorg van Programma ADHD bij volwassenen van PsyQ in Den Haag. Zij promoveerde in 2006 op het proefschrift ADHD in adults. Clinical studies on assessment and treatment

Aandachtsgebieden: Mentale gezondheid, ADHD, VolwassenenNBD|Biblion recensie

Kooij is als psychiater werkzaam in de zorg voor volwassenen met ADHD en schreef reeds eerder een dissertatie en positief beoordeelde boeken over dit onderwerp (laatst: 'ADHD bij volwassenen : diagnostiek en behandeling', derde druk, 2009)*. Daarin werd ook al over medicatie geschreven.
Er is vaak kritiek op het gebruik van stimulantia en andere medicijnen bij kinderen (en volwassenen) met ADHD. Dit hang onder andere samen met het feit dat er vaak te gemakkelijk het etiket ADHD wordt geplakt en dan ten onrechte medicatie wordt voorgeschreven. De auteur benadrukt terecht dat er (bij een juist gestelde diagnose) veel leed is en dat goed voorgeschreven medicatie in die gevalleen zeker nuttig kan zijn.

In dit boekje geeft zij een overzicht van de mogelijke medicijnen. Deze zijn echter geen van alle voor het gebruik bij volwassenen geregistreerd, geven vaak bijwerkingen en moeten met de nodige aandacht gebruikt worden. Zij geeft dit in kort bestek prima aan. De bijgevoegde dvd geeft in acht korte hoofdstukjes de tekst nogmaals en is vooral bruikbaar voor groepsvoordrachten. Dit boek is vooral van belang voor medicijngebruikers.

(NBD|Biblion recensie, M.A.M. Bomhof, neuroloog-psychiater)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com