zaterdag 24 november 2012

ADHD, geen monster van Loch Ness

Op 31-jarige leeftijd werd bij Ilja Van Peel de diagnose van ADHD gesteld, een diagnose die zijn wereld helemaal ten goede veranderde.

Een lui kind met gebrek aan inzet werd er tijdens zijn jeugd vaak over hem geoordeeld..Maar ondanks de blijvende concentratieproblemen zette hij door, behaalde een diploma van bachelor in de psychologie en vond werk in de socioculturele sector.

Tot hij vader werd en hij merkte dat ook het vaderschap, het belangrijkste in zijn leven, een grote uitdaging in concentratie voor hem vormde. 'Wanneer ik kort hierna deelnam aan een praatgroep 'aandacht', werd plots alles voor mij duidelijk', begint hij zijn verhaal. 'Alle puzzelstukjes die ik in mijn leven had bijeengeraapt vielen op hun plaats. Ik begreep nu wat ik wel en niet goed kon en kon veel beter op moeilijke situaties anticiperen.'

Nadat op zijn 31ste verjaardag ook officieel de diagnose ADHD werd gesteld, ontstond bij hem de drang zoveel mogelijk informatie over ADHD bij volwassenen op te zoeken. Zijn verbazing was groot wanneer de gevonden informatie heel tegenstrijdig bleek te zijn. 'Ofwel werd er gesteld dat ADHD bij volwassenen niet bestond, ofwel werd medicatie als enige oplossing vooropgesteld.', aldus Van Peel.

Vanuit zijn persoonlijke ervaring met ADHD besliste hij zelf dan maar voor accurate informatieverstrekking te zorgen. In april 2010 richtte hij 'Loch Ness ADHD' op, waarna hij over heel Vlaanderen lezingen over ADHD begon te geven. 'Met de naam 'Loch Ness' wil ik aangeven dat ADHD geen uitgevonden monster is, maar wel degelijk bestaat', verduidelijkt hij. 'Maatschappelijke aanvaarding kan het probleem-karakter ervan sterk verminderen. ADHD is een aandoening, de persoon erachter niet. En in mijn lezingen geef ik die hoop aan ouders en volwassenen met ADHD.'

Studiedag 'Aan de slag met ADHD', 28 november, jeugdherberg Blauwput te Leuven, www.lochness.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com