maandag 26 november 2012

Kind met ADHD heeft vaak taalprobleem

Kinderen met ADHD zijn niet alleen heel druk, ze hebben in vergelijking met normale kinderen ook vaak een taalprobleem. Die problemen liggen met name op het gebied van de dagelijkse communicatie.

Esther Parigger concludeert dat kinderen met ADHD op dit gebied net zo slecht scoren als kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis. Verder lijkt er een grote overlap tussen onoplettendheid/hyperactiviteit-impulsiviteit die ADHD-kinderen zo kenmerkt, en spraak- en leesproblemen.

Dat kinderen met ADHD moeite hebben op school wordt meestal geweten aan gedragsproblemen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat taalproblemen hierin ook een grote rol kunnen spelen. ADHD-kinderen zijn niet alleen `alle dagen heel druk'. Ze hebben in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen ook behoorlijke taalproblemen, met name in de dagelijkse omgang. Daarnaast weten we al dat kinderen met ADHD vaak moeite hebben op school, ze blijven bijvoorbeeld regelmatig zitten. Dit impliceert dat, niet alleen thuis of in de klas, maar ook in het onderzoek en in de behandeling van ADHD-kinderen, taal meer aandacht moet krijgen dan nu vaak het geval is.

Aan de andere kant wordt bij kinderen met een taalstoornis (ESM) de nadruk vaak gelegd op fonologische en grammaticale problemen. Pragmatische problemen zouden ook wel voorkomen, maar in mindere mate. Dit onderzoek toont aan dat interactievaardigheden van kinderen met een taalstoornis even slecht kunnen zijn als die van ADHD-kinderen, en bovendien significant slechter dan die van normale kinderen. Ook hier zou in de praktijk meer aandacht voor kunnen komen.

Mw. E.M. Parigger: Language and executive functioning in children with ADHD. 
Promotor is mw. prof. dr. A.E. Baker.

30 nov 2012 13:00

Aula - Lutherse kerk
Singel 411 | 1012 XM Amsterdam

Toegang vrij

Bron: nieuwsbank.nl
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com