woensdag 21 november 2012

Recidive bij criminelen daalt door behandeling ADHD

Het behandelen van gedragsstoornissen bij veroordeelde criminelen zou een grote impact hebben op het recidivecijfer hebben. Crimineel gedrag bij mensen met ADHD daalt met ongeveer een derde als ze daarvoor medicatie krijgen, blijkt uit onderzoek. Vertaald naar een gemiddelde gevangenispopulatie, kan een dergelijke behandeling dan ook een dramatisch effect hebben, geloven deskundigen.

Van ongeveer 4% van de kinderen in het Verenigd Koninkrijk en ongeveer de helft zoveel volwassenen wordt aangenomen dat zij ADHD hebben.

Een onevenredig groot aantal mensen met ADHD wordt echter veroordeeld voor (vaak kleinere) vergrijpen. Vaak in verband met geweld en drugsmisbruik. Studies suggereren dat tussen de 10% tot 40% van de totale gevangenispopulatie de aandoening heeft. Slechts weinigen blijken daarvoor echter te zijn gediagnosticeerd of behandeld.

De behandeling van ADHD met medicijnen als Ritalin of Concerta is omstreden vanwege de veronderstelde bijwerkingen, die kunnen variëren van stoornissen aan het zenuwstelsel tot verhoogde bloeddruk en hartslag.

De onderzoekers stellen echter dat dergelijke geneesmiddelen een reële en meetbare invloed op onze criminaliteitscijfers kunnen hebben (hoewel het gebruik ervan natuurlijk van persoon tot persoon zorgvuldig moet worden afgewogen).

Het onderzoek werd uitgevoerd in Zweden, waar gegevens over medische behandelingen en strafrechtelijke veroordelingen eenvoudig te verkrijgen zijn via nationale registers. Wetenschappers bestudeerden vervolgens de gegevens van meer dan 25.000 mensen met ADHD, voor het grootste deel tieners en jongvolwassenen.

De bevindingen waren dat over een periode van vier jaar, 37% van de mannen en 15% van de vrouwen met ADHD was veroordeeld voor misdrijven. Dit in vergelijking met resp. 9% en 2% veroordeelden binnen de totale bevolking. Verder bleek dat medicamenteuze behandeling van ADHD in verband kon worden gebracht met een daling van het criminaliteitscijfer bij mannen met 32%  en bij vrouwen zelfs met 41%, hetgeen neerkomt op een totale daling van het criminaliteitscijfer van ongeveer 30% !

De bevindingen zijn gepubliceerd in het Amerikaanse New England Journal of Medicine.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com