zondag 18 maart 2012

Zit Stil!

Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke en gedragsmoeilijke kinderen

Vele tienduizenden ouders en leerkrachten hebben sinds het verschijnen van de eerste editie van Zit stil! dankbaar gebruik gemaakt van deze gids voor het omgaan met overbeweeglijke kinderen. Deze nieuwe editie bevat een volledig bijgewerkte en en uitgebreide versie van het boek. Voor het eerst wordt het boek ook opgenomen binnen de opvoedingsreeks met auteurs als Peter Adriaenssens, Marc Litière, Ivo Engelen, Martine Ceyssens en Martin Valcke. Vanaf deze druk zet de bijzonder ervaren en enthousiaste prof. Theo Doreleijers ook zijn schouders onder Zit stil!

Op laagdrempelige en bewust begrijpelijke en weinig wetenschappelijke wijze geeft deze zeventiende en op basis van ouderreacties geheel herziene druk van deze vraagbaak, werkboek en handleiding voor ouders van overbewegelijke kinderen, hulp en steun. Aan bod komen naast de oorzaken van overbewegelijkheid, mogelijke gedragsveranderingen, speciale (opvoedings)adviezen (bijvoorbeeld uitraasruimte); ook de absoluut noodzakelijke eensgezindheid van ouders en de kenmerken van het ADHD-syndroom.

De twee auteurs (hoogleraren kinder- en jeugdpsychiatrie) richten zich tevens op 'de medewerkers' van de ouders thuis en op school. Het boek bevat onder meer een 'zakwoordenboekje' van veel voorkomende vaktermen en medicatie, adresgegevens en een register. De publicatie is van groot belang voor een brede groep van lezers/gebruikers: ouders, onderwijs, hulpverlening.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com