zaterdag 12 november 2011

ADHD De deskundige, dat ben je zelf

Geen enkele ouder geeft zijn kind graag medicijnen voor lastig gedrag en al helemaal niet een medicijn dat regelmatig negatief in de publiciteit komt. Zo wordt Ritalin tegenwoordig soms eerder beschouwd als schadelijk dan als een voor veel kinderen onmisbaar hulpmiddel bij de behandeling van ADHD.

Als kinderarts krijgt Rob Rodrigues Pereira dikwijls dezelfde vragen van ouders zoals: 
  • Doe ik er wel goed aan deze ‘drug’ aan mijn kind te geven? 
  • Is het op de lange duur niet schadelijk? 
  • Hoe lang moet ik doorgaan? 
  • Blijft het karakter van mijn kind hetzelfde? 
  • Wordt hij geen zombie?
Zoals na het stellen van de diagnose ADHD een goed begrip van deze aandoening zeer belangrijk is, zo is ook een goede voorlichting over medicijnen essentieel om je kind optimaal te laten profiteren van deze middelen.

Helaas blijkt in de praktijk dat ouders (maar ook "deskundigen", artsen / hulverleners) vaak niet goed weten hoe zij met medicijnen moeten omgaan.

ADHD
De deskundige, dat ben je zelf
Behandelen met methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Equasym XL of Medikinet CR), met dexamfetamine en met atomoxetine (Strattera)

Door: Rob Rodrigues Pereira, kinderarts Maasstad Ziekenhuis, locatie Zuider, Rotterdam.

De volledige tekst is gratis te lezen / downloaden via deze link.


Meer lezen over medicatie bij ADHD?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com