zaterdag 7 januari 2012

D.R.U.K. of A.D.H.D.? + extra on-line materiaal

Is ADHD iets typisch westers, het onvermijdelijke gevolg van een hyperactieve samenleving? Hoe leg je aan een allochtone ouder uit waar gewoon druk gedrag stopt en ADHD begint?

Psychologen Romina Cuadros Perez en Matthias Bouckaert presenteren een educatief pakket voor allochtone ouders van kinderen met ADHD. De auteurs zijn verbonden aan Espero, een residentieel centrum voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen in Brussel. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting kon Espero een educatief pakket op maat van de doelgroep uitwerken. Werken met beeldmateriaal, met interactieve opdrachten en werken in groep kreeg daarbij bijzondere aandacht. 

Dit pakket combineert relevante achtergrondinformatie over ADHD met concrete instrumenten om aan de slag te gaan.

In de eerste hoofdstukken schetsen de auteurs een algemeen beeld van de allochtone gezinnen in Belgie, Nederland en Europa, en gaan ze dieper in op ADHD en het onderzoek op dat vlak. Veel nieuwe informatie krijg je hier helaas niet. Interessanter is het educatief pakket zelf, dat uitgewerkt materiaal bevat voor een tweetal sessies waarin allochtone ouders worden geinformeerd over ADHD. 

Elk hoofdstuk sluit af met enkele referenties en achteraan volgen een lijst met literatuursuggesties, een vragenlijst en ondersteunend materiaal. Een degelijk boek voor mensen die geregeld met allochtone ouders werken, in het onderwijs, de hulpverlening of het vormingswerk.  Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com