donderdag 1 maart 2012

Effect Strattera (R) (Atomoxetine) op kinderen met ADHD én ASS

In Nederland wordt in verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische centra meegewerkt aan onderzoek met Strattera (R)

Eerste resultaten bekend
In dit specifieke onderzoek wordt onderzocht of Strattera (R) mogelijk geschikt is voor de behandeling van ADHD bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het onderzoek wordt gesponsord door Eli Lilly. De hoofdonderzoekers zijn verbonden aan het UCKJP in Groningen.

Het patiëntgebonden deel van het onderzoek is afgelopen. Momenteel worden alle data verwerkt. De gegevens van de eerste acht onderzoeksweken, waarin Strattera vergeleken werd met een placebo, zijn onderzocht. Daaruit komt naar voren dat Strattera beter werkt op ADHD-symptomen dan een placebo. Ook weten we nu dat het medicijn goed wordt verdragen en dat er geen ernstige bijwerkingen zijn. In de eerste acht weken is één van de 97 deelnemers gestopt vanwege bijwerkingen. Die persoon had veel last van extreme vermoeidheid. De bijwerkingen bij kinderen met ASS zijn dezelfde als die bij kinderen met alleen ADHD die Strattera gebruiken, dus vooral misselijkheid, buikpijn en moeheid. Wel lijkt het zo dat kinderen met ASS gevoeliger zijn voor de bijwerkingen.

Resultaten
Tot nu toe is er geen behandeling beschikbaar die echt geschikt is voor de behandeling van kinderen met ADHD én ASS. Stimulantia worden vaak gebruikt, maar deze hebben alleen een effect op de ADHD symptomen en verergeren soms bepaalde ASS symptomen. Van kinderen met ASS is bekend dat zij veel sneller reageren met bijwerkingen wanneer zij deze stimulantia gebruiken.
Uit voorgaande onderzoeken bij kinderen met ADHD is gebleken dat bij 69% van de kinderen een duidelijke verbetering van de symptomen optreedt en dat het goed verdragen wordt. Het is heel goed mogelijk dat dit ook voor kinderen met ASS geldt. Dat is nog niet eerder zo uitgebreid onderzocht. Bijkomend voordeel is dat Strattera (R) een langere werkingsduur heeft, waardoor het niet overdag tijdens schooluren gegeven hoeft te worden. In de meeste gevallen kan volstaan worden met een eenmaal daagse toediening.

Wanneer de resultaten uit dit onderzoek positief zijn, kan dat betekenen dat in de toekomst een middel beschikbaar komt dat effectiever is in de behandeling van kinderen met ADHD en ASS en minder bijwerkingen heeft.

Opzet onderzoek
Aan het onderzoek deden kinderen mee van 6 tot 18 jaar met ADHD en ASS, die het Speciaal Basisonderwijs of het reguliere basisonderwijs bezoeken. Eerst werden de deelnemende kinderen uitgebreid onderzocht. Het onderzoek bestond uit interviews (ouders), vragenlijsten (ouders), lichamelijk onderzoek, psychologisch onderzoek en afname van wangslijmvlies. Dit laatste werd gedaan om te onderzoeken of het kind een erfelijke aanleg heeft om medicijnen snel of langzaam af te breken. Ook zal, als de ouders daarvoor toestemming geven, informatie bij de school verzameld worden.

Vervolgens werden de kinderen volgens loting ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg gedurende een periode van 8 weken Strattera (R), de andere groep kreeg een placebo (suikercapsule). In deze 8 weken weet niemand of het kind het geneesmiddel of de placebo krijgt. In deze periode werden opnieuw vragenlijsten afgenomen en computertesten gedaan.

Daarna werd gedurende 20 weken aan alle deelnemende kinderen Strattera (R) gegeven. In deze laatste fase van het onderzoek werden een aantal testen en vragenlijsten opnieuw afgenomen om het effect en de bijwerkingen goed te kunnen beoordelen.

Bron: Accare

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com