donderdag 29 december 2011

ADHD Behandeling, Tips en Adviezen

De behandeling van ADHD bestaat uit verschillende onderdelen. Meestal wordt er begonnen met psycho-educatie. Hierbij wordt niet alleen uitgebreide voorlichting over de stoornis gegeven, maar wordt er tevens gewerkt aan het leren herkennen en begrijpen van gedrag. Zo ontstaat inzicht in hoe probleemgedrag kan worden voorkomen en hoe er gereageerd kan worden als het zich toch nog voordoet.

ADHD wordt vaak behandeld met medicijnen. Effectief medicijngebruik gaat vaak samen met gedragstherapie. Daarbij gaat het erom dat gevolgen van gedrag direct en consequent duidelijk worden gemaakt. Dit kan zijn door het belonen van gewenst gedrag en/of door het straffen bij ongewenst gedrag.

Daarnaast is het belangrijk om voor kinderen met ADHD situaties voor te structureren, door te werken met duidelijke regels en schema’s. Dit geeft kinderen met ADHD veel steun, omdat het voor hen moeilijk is om zelf goede controle te krijgen over hun eigen gedrag.

Het best zou zijn als de behandeling van ADHD zich richt op zoveel mogelijk gebieden die van invloed zijn op het kind, dit noemt men wel een multimodale behandeling. Bij een multimodale behandeling worden zowel de ouders, het kind en de begeleiders van het kind betrokken. Bovendien wordt er bij de behandeling gebruik gemaakt van psycho-educatie, medicatie, gedragstherapie en het (voor)structureren van situaties.

Praktische aanpak
Tips voor ouders voor het omgaan met een kind met ADHD
 • Zorg voor duidelijke structuur, zoals een duidelijk dagindeling en duidelijke regels. Een kind met ADHD heeft deze structuur van buitenaf nodig.
 • Geef u kind duidelijke en haalbare opdrachten, waarbij u rekening houdt met de beperkingen van uw kind. Geef duidelijke en korte opdrachten en zorg ervoor dat u altijd maar één opdracht tegelijk geeft.
 • Wees alert op goed gedrag en beloon dit door het geven van complimenten en aandacht.
 • Praat met de leerkrachten over ADHD en de benadering van uw kind.
 • Geef het kind interessante en prikkelende taken, anders dwaalt de aandacht van het kind te snel af.
 • Zorg er voor dat er ook ruimte is voor het kind om zijn energie kwijt te kunnen en zich lekker uit te leven. Geef duidelijk aan wanneer dit wel kan en wanneer niet.
 • Zorg er voor dat het kind niet te veel bepaald wat er in het gezin gebeurt, houd zelf de touwtjes in handen. De andere kinderen hebben ook aandacht nodig.
 • Blijf (voor)structureren, zorg er voor dat de gemaakte regels en afspraken regelmatig worden herhaald.
 • Zorg altijd voor een snelle reactie op zowel ongewenst gedrag als gewenst gedrag. 
 • Let bij medicijngebruik goed op of uw kind op de juiste manier zijn medicijnen gebruikt.
 • Laat je niet tot een discussie met je kind verleiden. Stel vriendelijk en kort vast wat een kind moet doen.

Meer Tips:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com