woensdag 23 mei 2012

Balans: 'Batstra gaat te ver in haar strijd tegen diagnose ADHD'

Laura Batstra, auteur van het boek 'Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen', reageert op de opiniepagina van de website van VK op de column van Malou van Hintum die het opneemt voor ouders van kinderen met ADHD. Batstra doet dat op de haar eigen aanvallende wijze en maakt en passant ook even oudervereniging Balans zwart.

Ze noemt Balans wreed voor ouders. Daarmee gaat ze echt een stap te ver. Haar argument is dat Balans haar website en folders zou laten financieren door de farmaceutische industrie. Dat is pertinent onjuist en een stoot onder de gordel van een hardwerkende oudervereniging die zich altijd ten doel heeft gesteld ouders betrouwbare onpartijdige informatie te geven en aandacht te vragen voor begrip en ondersteuning van deze doelgroep.

Hoe het wel zit?
Balans heeft in het verleden inderdaad sponsorgeld ontvangen van de industrie. Deze bedroeg nooit meer dan 3% van het jaarbudget. In een gedragscode werd zorgvuldig vastgelegd dat Balans geheel vrij was in het publicatiebeleid. Met het extra geld beoogde Balans meer financiële ruimte te creëren om de belangen van kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van leren en gedrag breder te kunnen behartigen.

Ondermeer in het onderwijs omdat Balans, totaal anders dan de ouderverenigingen van de verschillende zuilen in Nederland, geen cent subsidie ontving van het ministerie van Onderwijs. Terwijl Balans een goede aanpak van kinderen met ADHD in de klas al vele jaren propageert. Zelfs de eerste was met publicaties daarover. Weet Batstra bijvoorbeeld van het initiatief van Balans om in samenwerking met de Vrije Universiteit en het Fonds Psychische Gezondheid een leerkrachttraining ADHD te ontwikkelen?

De afgelopen jaren heeft Balans noodgedwongen door de vele verdachtmakingen van personen zoals Batstra afgezien van sponsoring door de farmaceutische industrie.

Batstra bestrijdt te vuur en te zwaard de bewering dat ADHD een neurobiologische achtergrond heeft. Zij zou als wetenschapper op de hoogte moeten zijn van het toenemende bewijs dat ADHD zijn oorsprong vindt in afwijkende hersenfuncties. Dat te ontkennen maakt haar als wetenschapper niet geloofwaardig. Een blik in de geschiedenis zou haar moeten doen beseffen dat het met vele aandoeningen (in de psychiatrie) zo gegaan is dat ze eerst met kracht werden bestreden om later toch erkenning te krijgen.

En over die folders?
Balans heeft nooit enige voorlichtingsfolder door de industrie laten financieren. De folders werden gemaakt dankzij de inzet van hardwerkende belangenbehartigers die steun kregen van prominente wetenschappers.

Laura Batstra, wij zijn het voor een groot deel met elkaar eens. Natuurlijk staan wij ook voor maximale ondersteuning van kinderen en ouders. Dat is al 25 jaar ons werk. De vereniging wreedheid naar ouders te verwijten gaat dan echt te ver. Daarmee dien je niet het belang van deze kinderen en hun ouders.

Overgenomen van BalansDigitaal
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in Bol.com